Записи с меткой ‘ֆիլլեր’

Քիթ-շրթունքային ծալքերի կոնտուրային պլաստիկա

qit-shrtunqayin calqeri konturayin plastika

Քիթ-շրթունքային ծալքերի կոնտուրային պլաստիկան՝ դա էֆֆեկտիվ մեթոդիկա է, որը թույլ է տալիս ստանալ դեմքի երիտասարդեցման արտահայտված էֆֆեկտ։ Տարիքի հետ այտերի հյուսվածքներն իջնում են ներքև, որի հետևանքով էլ քիթ-շրթունքային ծալքերը դառնում են առավել արտահայտված ու դեմքին հաղորդում են հոգնած, ծերացած տեսք։

Ոչ վիրահատական ռինոպլաստիկա․ քթի կորրեկցիա առանց «դանակի» տակ ընկնելու

rinoplastika

Յուրաքանչյուր երկրորդ մարդ երբևիցե մտածել է քթի ձևը փոխելու մասին։ Սակայն ռադիկալ փոփոխության շատ քչերն են համարձակվում գնալ, չէ՞ որ քթի վիրահատությունը՝ դա ռադիկալ միջոց է, որից հետո ոչինչ փոխել չի լինի։ Իսկ եթե հանկարծ վիրահատության արդյունքը Ձեզ դուր չգա՞։ Ցավոք, արդեն հետդարձի ճանապարհ չի լինի։ Այդ իսկ պատճառով, բժիշկների ու կոսմետոլոգների համատեղ ջանքերով ստեղծվեց […]